Naše politika ochrany životního prostředí

Žádný kapr si nevypustí rybník. I my chceme, aby se na světě stejně dobře jako nám žilo také našim potomkům. Proto jsme si stanovili pravidla, jejichž dodržováním jdeme příkladem:

Udržujeme a zlepšujeme systémy ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Trvale dodržujeme právní i jiné předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a související s naším podnikáním.

Neustále ověřujeme účinnost ekologicky orientovaného systému řízení společnosti tak, aby výsledkem bylo snižování negativních dopadů na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu.

Motivujeme zaměstnance k odpovědnosti za jejich činy a možné důsledky na životní prostředí.

Spolupracujeme s veřejnoprávními orgány a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována politika regionu, státu a Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí.

Začleňujeme požadavky na přiměřenou ochranu životního prostředí do všech procesů tak, aby se péče o něj stala běžnou součástí všech činností.

Usilujeme o zlepšování environmentálního profilu firmy, zejména v oblasti produkce odpadů a znečišťování ovzduší.

Zeptejte se nás, pokud možno hlavně na výrobu samolepek nebo tisk samolepek
Jméno a příjmení Telefon: Pracovní email (povinný údaj):
Váš dotaz:
Mám zájem stát se členem Cologniál Clubu, prosím kontaktujte mě
Jméno:
E-Mail:
Telefon:
Firma: Adresa: Poznámka:
Mám zájem o zaslání vzorků zdarma
Jméno:
E-Mail:
Telefon:
Firma: Adresa: Poznámka