+420 321 752 111
Udržitelnost

Jak na ekologické etikety – závěr série

Rochardovy cidery – Hromadně – 1200x800.jpg

Cílem seriálu bylo přiblížit poskytovatelům i zadavatelům tiskových služeb podobu aktuálních možností moderní ekologické výroby a zpracování etiket. V rámci seriálu jsme si představili 5 přístupů nabízejících všechny klíčové vlastnosti a současně splňující nejpřísnější nároky na kvalitu i ekologickou nezávadnost.

Věnovali jsme se ekologickým papírům s prémiovým vzhledem, jejichž cílem je ihned upoutat každého spotřebitele a jsou skvěle využitelné v moderním marketingovém mixu. Ukázkovým příkladem designových etiket je řada rFleury. Následovaly monomateriály, patřící k základním stavebním kamenům EcoDesignu, které jsou (až na výjimky) tím nejlepším řešením z hlediska recyklace. Další významnou skupinu eko-etiket tvoří smývatelné papírové etikety (Wash-off labels), které jsou skvěle využitelné v logistice obalů (tzv. pooling). Zajímavý materiál představuje také CleanFlakeTM se speciální konstrukcí separující tiskové barvy, etiketu a lepidlo od PET materiálu v procesu recyklace bez nutnosti investic do recyklačního procesu. Na závěr jsme si u kompostovatelných etiket definovali dva nejdůležitější termíny: kompostovatelnost a rozložitelnost (biodegradabilita), kde rozdíl je ve schopnosti uvolnit do okolí živiny.

Trendy 

Důležitým trendem je dnes snaha redukovat počet různých druhů materiálů tvořících etikety či obaly při dodržení požadovaných bariérových vlastností a celkové funkčnosti. Stále více se využívají vhodné monomateriálové konstrukce, především s ohledem na následnou recyklaci a ekologii. U samolepicích etiket se začíná prosazovat „Linerless labelling“ řešení, které zcela vypouští silikonovanou podložku. Necílí se však pouze na konstrukční eko-materiály, v souvislosti s ekologií je pozornost zaměřena také na barvy, energetické zdroje nebo třeba likvidaci odpadů. 

Druhou stranou jedné mince je i samotná ekonomická stránka. Ekologie je zkrátka nákladná, nicméně v dlouhodobém horizontu rozhodně smysl dává. V budoucnu budou jednoznačně stále sílit tlaky na ekologii, obnovitelnost a recyklovatelnost materiálů a současně na s tím spojené snižování odpadů, emisí CO2, obecně na celkovou uhlíkovou stopu.

Shrnutí 

Tlak na udržitelnost sílí i v odvětví etiket a obalů. Cirkulární ekonomika už není jen pojem, ale je to proces, který všichni kolem vnímáme. Výrobci materiálů jdou tomuto trendu naproti a přinášejí na trh řešení, která pomáhají vytvářet trvale udržitelné obaly. Celý proces nutno chápat jako řetěz, kdy začátek je už u návrhu obalu, ovšem i tam by se mělo pracovat s jeho následným zpracováním. 

Společnost Avery Dennison – přední výrobce samolepicích materiálů na světě – vyvinul v rámci své působnosti i řadu ekologických materiálů. My jako tiskárna poté nabízíme know-how a komplexní řešení pro výrobu eko-etiket a obalů jak pro domácí, tak i průmyslové využití.

Za spolupráci děkujeme Novinám pro grafický průmysl, ve kterých tato série článků pravidelně vychází. Velké díky patří také našemu dlouholetému partnerovi Avery Dennison.