+420 321 752 111
Udržitelnost

Monomateriály

Monomateriálový přístup k obalům patří k základním stavebním kamenům EcoDesignu a až na výjimky (např. sklo či recyklace PET obalů) je tím nejlepším řešením z hlediska recyklace

Díky širokému portfoliu etiketovacích materiálů můžete pomoci recyklaci právě zvolením stejného materiálu, jako je samotný obal. Etiketu pak není potřeba během recyklace separovat od obalu, což významně snižuje komplexitu recyklačního procesu. Následkem je pak lepší dostupnost recyklátu a snížení jeho ceny.

Co si pod tím představit v praxi

Etikety jako takové jsou vždy součástí obalového řešení. Tedy do recyklačního procesu vstupuje obal spolu s etiketou. Samotný obal materiálu pak determinuje recyklační proces, ve kterém je s etiketou nakládáno dle požadavků na recyklát. Řekněme, že obal bude složen z PP materiálů. Ale co potom taková etiketa? Ideální stav je samozřejmě využít stejného materiálů i zde – tedy polypropylenu (PP) – abychom uplatnili tzv. monomateriálový přístup.

Zdroj fotografií: Avery Dennison

Ekologické řešení

Pro minimalizaci dopadů na životní prostředí to můžeme posunut ještě o level výše a dosáhnout v podstatě cirkulární ekonomiky, kdy PP nebude virgin, ale s obsahem podílu recyklátu. Stejný princip bychom použili pro papírové obaly a opět nejlépe etikety s obsahem recyklátu.

Přidaná hodnota etikety

Etiketa totiž nemusí sloužit jen jako prostý nositel informací. Naopak, moderním trendem je integrovat do etikety i funkčnost. Příkladem mohou být znovuuzavíratelné etikety na flexibilní obaly, hygienické ubrousky a další. Právě díky spojení jednodruhového materiálu a funkčnosti můžete eliminovat použití hmotného plastového uzávěru, který je často vyroben z jiného materiálů než samotný obal, což způsobí nerecyklovatelnost obalu.

Monomateriály pomáhají

Na tomto místě je dobré připomenout si zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů do roku 2030. Právě používání monomateriálových obalů nám pomáhá významně přispět k jeho naplnění. Jak bylo již v úvodu zmíněno, konstrukce z jednoho druhu materiálů není vždy optimální z hlediska recyklace. V dalším pokračování se podíváme na recyklaci skla a PET obalů, kde je separace etikety žádoucí. 

Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, výrobcem materiálů Avery Dennison můžeme nabídnout celou řadu řešení v oblasti samolepicích materiálů a jejich zpracování. Rádi vám poradíme a pomůže i konkrétně ve vaší problematice. Napište nám.

Za spolupráci děkujeme Novinám pro grafický průmysl, ve kterých tato série článků pravidelně vychází. Velké díky patří také našemu dlouholetému partnerovi Avery Dennison.

Sdílejte článek na sociálních sítích