O Colognia press

Žijeme nejen v samolepkách zalepení už víc jak 27 let, během kterých jsme vyrostli v jednu z největších tiskáren v České republice s širokým sortimentem výrobků. Je tedy jasné, že už se jen tak neodlepíme.

Produkty

Portfolio našich produktů zahrnuje širokou škálu samolepicích etiket, flexibilní obaly, shrink sleeve obaly, potisk laminátů i speciální tisky z role na míru klientům.
Pro lepší orientaci můžete také využít inspirace na základě segmentově členěného portfolia.

Oborová řešení

Dodáváme své produkty v rámci širokého spektra zákazníků. Každé oborové řešení má svá specifika a speciální potřeby. Zkušenosti, získané za dobu existence tiskárny Colognia press, jsou naším jedinečným vkladem do profesionální spolupráce s mnoha různorodými klienty.

Technologie

Používáme nejlepší mašiny na světě, které obsluhují skuteční mistři svého řemesla. Na naší kvalitě je to vidět. 

CS EN DE
Zákaznická podpora +420 321 752 111
Instagram Facebook LinkedIn
Blog

Ekomodulace jakožto prostředek na snížení obalového odpadu

Novela zákona o obalech přijatá v rámci cirkulárního balíčku klade důraz především na snadno recyklovatelný design obalů výrobků. Obaly ohleduplné k životnímu prostředí budou zvýhodňovány – ekologicky i ekonomicky.

udržitelnost
Ekomodulace jakožto prostředek na snížení obalového odpadu

K 1. lednu 2021 vzešla v účinnost nová odpadová legislativa Ministerstva životního prostředí, která přináší razantní změny v nakládání s odpady. Díky těmto změnám bychom měli být v následující letech schopni naplnit povinné evropské cíle v rámci tzv. cirkulární ekonomiky. Kompletní balíček odpadové legislativy zahrnuje mimo jiné i novelu zákona o obalech, která zavádí zcela nový pojem ekomodulace.

Novela zákona o obalech klade důraz na obaly jako takové – především pak na jejich ohleduplnost k životnímu prostředí a na jejich lepší recyklovatelnost. Je to právě ekomodulace, která má motivovat výrobce k používání takových obalových řešení, která s sebou ponesou minimální negativní dopad na životní prostředí.

Rozšířená odpovědnost výrobce (EPR)

Ekomodulace spadá do systémů EPR (z anglického Extended Producer Responsibility) neboli rozšířené odpovědnosti výrobce. Ta funguje v České republice ve vybraných oblastech již řadu let. Setkávat jsme se s ní doposud mohli běžně například u elektroodpadů nebo autovraků. V souvislosti se změnami v odpadovém hospodářství se však v posledních letech rozšiřuje i na mnohé jiné oblasti.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje rozšířenou odpovědnost výrobce jako environmentálně-politický přístup, při kterém je odpovědnost výrobce za jeho produkt rozšířena i na tzv. post-spotřebitelskou fázi životního cyklu daného produktu. Snahou EPR je tedy zohledňování environmentálních charakteristik produktů i výrobních procesů do celého produktového řetězce.

Politiku EPR charakterizují především dva klíčové body – přesun větší či menší části odpovědnosti přímo na výrobce a s tím související poskytování pobídek výrobcům, aby již při samotném vývoji produktů brali ohled na jejich dopad na životní prostředí. Zjednodušeně lze říci, že jedním z hlavních úkolů EPR systému v obalovém průmyslu je vytvoření právě takového prostředí, ve kterém je pro výrobce ekonomicky nejvýhodnějším způsobem vyrábět produkty s co nejnižším negativním dopadem na životní prostředí.

Škálování poplatků

Ekomodulace v praxi zavádí škály poplatků za uvádění obalů na trh, kdy budou zvýhodňovány právě ty způsoby balení, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. „Nová regulace tedy bude umožňovat, aby obaly snadno recyklovatelné (například z jednoho druhu materiálu) byly levnější než obtížně recyklovatelné obaly, například takové, které kombinují různé nekompatibilní druhy plastů (typicky PET lahve s rukávem z PVC),“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. V poplatcích bude zohledňována řada kritérií, mezi nimi krom samotné recyklovatelnosti výrobku také například jeho trvanlivost či možnost opravitelnosti a znovu použitelnosti.

Zaostřeno na obaly

U obalů jako takových bude brán zřetel především na to, jak obtížné je obal třídit a následně recyklovat za pomoci dostupných technologií současných třídicích linek. Do popředí zájmu se dostanou nejen fyzické vlastnosti obalů, ale třeba také schopnost snadné identifikace použitých materiálů či jejich dostatečné množství na trhu, aby byla jejich tříditelnost a recyklace ekonomicky výhodná. Současně se bude také posuzovat schopnost recyklace obalu nejen „doma“, ale také v zemích, kam je výrobek v daném obalu exportován. Výrobci by tedy měli být motivování k využívání takových obalových řešení, která jsou co možná nejméně zatěžující pro odpadové hospodářství a životní prostředí jako takové.

Dopady ekomodulace

Česká republika je již řadu let skutečně proaktivní, co se třídění odpadu týče. Podle výsledků společnosti EKO-KOM bylo v roce 2019 vytříděno celkem 73 % všech obalů. „Češi jsou úžasní v třídění, ale utřídili bychom se k smrti. Daleko lepší a logičtější je, aby obalový odpad pokud možno vůbec nevznikl,“ uvedl pro Lidové noviny Richard Brabec, ministr životního prostředí, a dodal: „Na co třeba často upozorňují i sami lidé: koupí si maličký výrobek a mají ho v obrovské krabici plné polystyrenu. Ekomodulace by měla řešit i tento jev. Celý svět vyrábí nesmyslně moc nesmyslně velkých obalů.

Cílem ekomodulace je tedy motivovat výrobce a dodavatele, aby již od samotného vzniku produktu brali ohled také na množství a typ odpadu, který díky němu dříve či později vznikne. Hnacím motorem je v tomto případě především cena. Ekologicky vyráběné a balené produkty by tak mohly být levnější než výrobky od firem, které touto „eko“ cestou nepůjdou.

zpět na všechny články

Sdílejte článek na sociálních sítích

Facebook LinkedIn

Potřebujete poradit s výběrem technologie, finalizace nebo s čímkoliv dalším?
Volejte zákaznické centrum +420 321 752 111 nebo kontaktujte naše odborníky.

Instagram Facebook LinkedIn
26
1996-2023
© 2023 Colognia press, a.s.
Developed by KREATURA.CZ