O Colognia press

Žijeme nejen v samolepkách zalepení už víc jak 27 let, během kterých jsme vyrostli v jednu z největších tiskáren v České republice s širokým sortimentem výrobků. Je tedy jasné, že už se jen tak neodlepíme.

Produkty

Portfolio našich produktů zahrnuje širokou škálu samolepicích etiket, flexibilní obaly, shrink sleeve obaly, potisk laminátů i speciální tisky z role na míru klientům.
Pro lepší orientaci můžete také využít inspirace na základě segmentově členěného portfolia.

Oborová řešení

Dodáváme své produkty v rámci širokého spektra zákazníků. Každé oborové řešení má svá specifika a speciální potřeby. Zkušenosti, získané za dobu existence tiskárny Colognia press, jsou naším jedinečným vkladem do profesionální spolupráce s mnoha různorodými klienty.

Technologie

Používáme nejlepší mašiny na světě, které obsluhují skuteční mistři svého řemesla. Na naší kvalitě je to vidět. 

CS EN DE
Zákaznická podpora +420 321 752 111
Instagram Facebook LinkedIn
Blog

Odhalte skutečné kapacity výrobních strojů

Pokud skutečně chcete zlepšit výrobní procesy ve vaší společnosti, využijte nástroj OEE. O co jde? 

tiskové technologie
Odhalte skutečné kapacity výrobních strojů

Pojem OEE neboli Overall equipment effectivness/efficiency, česky celková efektivita zařízení, jste už nejspíš někde zahlédli. Pokud chcete s vaší firmou obstát v blízké budoucnosti, měli byste to co nejdříve zjistit. Začít můžete v Novinách pro grafický průmysl a jejich posledním zbrusu novém čísle 1/2020. Přejeme hezké počtení.

Trocha historie a kontextu

S pojmem OEE přišel v 60. letech Seiichi Nakajima ze společnosti Nippon Denso. Postupně se tento metodický nástroj rozšiřuje napříč výrobními odvětvími v souvislosti s nástupem tzv. Průmyslu 4.0 aneb čtvrté průmyslové revoluce.Vize Průmyslu 4.0 spočívá ve vzniku tzv. chytrých továren, ve kterých od lidských pracovníků převezmou opakující se a jednoduché činnosti kyberneticko-fyzikální systémy. Jinak řečeno, tyto typy činností převezmou automatizovaná (robotická) zařízení s určitou mírou autonomie a schopností vzájemné komunikace. Díky tomu by mělo dojít k úsporám času a financí, a zároveň ke zvýšení flexibility firem.

Ukazatel OEE

Pomocí nástroje OEE dokážete změřit efektivnost jednotlivých výrobních zařízení. Jde o poměr časů, kdy zařízení vyrábí shodné výrobky a kdy by mělo vyrábět shodné výrobky. Můžete odhalit skryté kapacity výrobních strojů, a to tak, že měříte 1) dostupnost, což odpovídá poměru mezi výrobním časem a disponibilním časem; 2) výkon/rychlost, což je poměr mezi skutečným výstupem a plánovaným výstupem, a 3) kvalitu, což značí poměr mezi výstupem kvalitních výrobků a výstupem všech výrobků.

Pro lepší pochopení si pojďme uvést příklad. Váš tiskový stroj ve skvělém stavu vyrobí 100 letáků za den bez přerušení, ale na konci dne máte pouze 67 kvalitních letáků. Vaše OEE je 67 %, protože 33 letáků jste nemohli z různých důvodů vyrobit. A právě zde se ukazuje to důležité, co vám pomůže odhalit skryté kapacity. Tou
zásadní otázkou je: Proč jste nemohli vyrobit těch 33 kvalitních letáků, respektive proč jste nemohli vyrobit všech 100 letáků? Pomocí měření a vyhodnocení OEE daného výrobního zařízení dokážete tuto otázku zodpovědět.

Jak měřit OEE

Než se pustíte do měření OEE, je nutné si ujasnit, co chcete měřit, kde a kdy to chcete měřit. Ujasněte si, co je vaším cílem a které procesy chcete
zlepšit. Doporučuje se měřit především tam, kde vidíte nějaké problémy nebo tzv. úzké hrdlo. Jen správně nastavené měření vám přinese kýžené výsledky. Měření můžete provádět záznamem dat z výrobního zařízení pomocí vybraného softwaru nebo vizuálním pozorováním výrobního zařízení. Nejlépe je metody zkombinovat. Software zaznamená mnohá cenná data, ale zatím nezvládne zohlednit chování lidského pracovníka, který je nezbytným faktorem v efektivitě celého výrobního procesu. Jedná se o poměrně zdlouhavý a časově i finančně náročný proces. Naštěstí dnes existují firmy, které se měřením OEE zabývají, a dokáží vám měření zajistit a pomohou vám odhalit skryté problémy bránící zlepšení výrobních procesů. Dokonalá výroba dosahuje 100 % OEE. Nejlepší firmy, jako je například Toyota, dosahují kolem 85 % OEE, a firmy s typickou výrobou současné doby mají OEE 40–60 %. Jak už bylo zmíněno výše, cílem metodického nástroje OEE není dosáhnout 100 %, ale odkrýt skryté problémy, respektive skryté kapacity výrobních zařízení. Někdy to mohou být jen malé problémy, které se dají snadno vyřešit například zavedením denních meetingů, změnou materiálů apod.

Plantyst v Colognii

Závěrem dodáváme, že Colognia press má již od roku 2013 digitálního pomocníka od firmy Plantyst a díky němu získává 100% přesná data o využití výrobních kapacit. Systém Plantyst umožňuje sledovat online výrobu v reálném čase, dále sleduje i historii, lépe odhaduje trendy vývoje, dokáže od-halit skryté rezervy výrobního procesu. Plantyst má v naší tiskárně své vývojové pracoviště, kde se intenzivně pracuje na inovacích v oblasti technologií. Tento systém pomohl vedení společnosti identifikovat a vyřešit problémy omezující rozvoj a celkově zefektivnit provoz.

zpět na všechny články

Sdílejte článek na sociálních sítích

Facebook LinkedIn

Potřebujete poradit s výběrem technologie, finalizace nebo s čímkoliv dalším?
Volejte zákaznické centrum +420 321 752 111 nebo kontaktujte naše odborníky.

Instagram Facebook LinkedIn
26
1996-2023
© 2023 Colognia press, a.s.
Developed by KREATURA.CZ