+420 321 752 111
Tiskové technologie

Chytrým obalům pomáhá elektronika

Svet baleni.JPG
Využití tzv. chytrých obalů je v oboru packagingu stále rozšířenější. Uvedený typ obalů bývá často spojen s použitím elektronických prvků a zařízení, jež disponujé různými sofistikovanými funkcemi. Uplatňují se v řadě oborů, například ve farmacii, dále v retailu včetně rychloobrátkového zboží (FMCG) či v automobilovém průmyslu.
Více se dočtete v posledním čísle 105 časopisu Svět balení.

„V současnosti, kdy existuje výrazný tlak na snižování cen obalů, je zapotřebí pečlivě analyzovat a správně zvolit cílový produkt, který by chytré obaly s elektronikou využil,“ upozorňuje Jan Bourek, R&D director ve společnosti OTK Group. Nezřídka jde o produkty se značnou hodnotou, luxusního až výjimečného charakteru, odlišující se od běžné produkce. „Na elektroniku použitou pro chytrý obal můžeme pohlížet z více úhlů – jde o samotné komponenty použité na obalu, ale také o smartphony, které stále častěji tvoří rozhraní mezi chytrým obalem a uživatelem,“ poznamenává Jan Bourek. Určující směry vývoje tvoří dnes v této oblasti řešení založená mimo jiné na technologii rozšířené reality (AR) nebo internetu věcí (IoT).

Nejen kvalitnější informace

Elektronika na chytrých obalech má podle Jakuba Unucky, CEO společnosti GABEN, dvě klíčové funkce. „Může fyzicky pomáhat plnit jednu z hlavních funkcí obalu – chránit výrobek v logistickém řetězci, a zároveň může pomáhat zkvalitňovat informace o podmínkách transportu či skladování,“ vysvětluje Jakub Unucka. A dodává, že ideální by byl takový obal, který by nejen předával informace o tom, že něco v dopravě bylo špatně, ale sám by takovým situacím předcházel.

Využití elektronických prvků v rámci chytrých etiket, konkrétně zjednodušení procesu načítání zboží a celkové inventarizace, spatřuje jako významný trend dnešní doby Jiří Havránek, produktový manažer ve společnosti Colognia press. „Vše se dá elegantně vyřešit a mít přesná a jasná čísla v krátkém čase. Navíc se díky chytré etiketě dá sbírat daleko více údajů včetně jejich vyhodnocování,“ podotýká. Chytré etikety mohou podle Jiřího Havránka pomoci i v dalších oblastech, příkladem může být marketing a propojení produktu s technologií NFC. Prostřednictvím mobilní aplikace a NFC lze podstatně rozšířit možnosti a funkce obalu.

 

Cena již mnohdy není překážkou

Elektronické prvky a zařízení se v důsledku svého masivnějšího rozšíření postupně stávají cenově dostupnějšími. Jiří Havránek tento vývoj potvrzuje: „Vzhledem k nárůstům odběrů těchto technologií klesá i jejich pořizovací cena. V dnešní době je určitě toto řešení dostupnější, než tomu bylo před několika lety.“ Zároveň je v plném proudu i vývoj nových, „chytřejších“ verzí.

„Ano, cena takovéto elektroniky klesá limitně na cenu surovin použitých při výrobě součástek. A tam se zastaví. Například cena RFID tagu již dosáhla samého dna, několik let stagnuje a do doby nějaké technologické revoluce se nezmění. Oproti tomu cena bezdrátového IoT čidla zatím klesá o polovinu každým rokem,“ popisuje Jakub Unucka. Určujícím prvkem ceny elektronického obalu pravděpodobně bude spíše baterie či jiný zdroj energie než samostatná elektronika.

Důležitou roli hraje rovněž masivní a cenově přijatelná asijská produkce. „Co si nedokážeme sami vytisknout, to levně koupíme v Číně.“ Takto postupuje podle Jana Bourka společnost OTK Group: „Aktuálně to je věc hlavně flexibilních baterií, která se ale také díky našemu neustálému vývoji posouvá do fáze, kdy i baterii již sami vytiskneme.“

 

Vývoj dnešní i zítřejší

Poslední dobou se na trhu objevují různá zajímavá řešení využívající rozšířenou realitu, kupříkladu na pivních etiketách. Výrazný posun se děje také v odvětví farmacie – jde zejména o rozličná balení léků využívající obaly kombinované s elektronikou a usnadňující život pacientům, třeba tím, že jim připomínají dodržování plánu užívání. „Z novějších produktů, které vyvíjíme v OTK, mohu jmenovat SmartLabel V2.2 – etiketu monitorující teplotu v čase například při transportu zboží, dále zajímavé řešení pro sledování obsazenosti regálu s názvem SmartShelf nebo tištěný senzor vlhkosti zapojený do bezdrátového elektronického systému v automotive segmentu,“ vyjmenovává Jan Bourek.

Chytré etikety mohou být do budoucna pružnější a tenčí, což by otevřelo nové možnosti použití, domnívá se Jiří Havránek. „Bude to určitě na pořadu dne u těch firem, které se budou snažit o zefektivnění výroby nebo služeb a následnou automatizaci,“ rozvíjí dále svou myšlenku.

Aktivní roli elektroniky, která bude nejen monitorovat, ale i sama vytvářet co nejlepší podmínky pro zboží v obalech, predikuje v rámci budoucího vývoje Jakub Unucka. Konkrétně může jít o udržování konstantní teploty, případně i zajištění dalších podmínek při přepravě či skladování zboží.

Rozšiřující se nabídku elektronických komponent z Asie a s tím související mírný pokles cen očekává v blízké budoucnosti Jan Bourek. „V oblasti produktů a využití chytrých obalů pak předpokládám vyšší tlak na jejich vývoj a další používání poháněné hlavně měnící se legislativou v Evropské unii,“ říká na závěr.

 

Více o chytrých etiketách zde 

Sdílejte článek na sociálních sítích