+420 321 752 111
Ocenění a certifikace

Colognia press je odpovědnou firmou roku 2018

Finale firma roku_02.jpg

Při finále soutěže Firma roku 12.12.2018 na pražském Žofíně byl vyhlášen i vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2018. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone firmě, která se příkladně stará o své zaměstnance, životní prostředí a rozvoj regionu. 

Cenu převzala ředitelka Colognia press Štěpánka Líznerová z rukou Adriany Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

O vítězi kategorie letos rozhodovali Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy, Lucie Mádlová, ředitelka Asociace pro společenskou odpovědnost, Vladimír Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí, Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, vítěz kategorie Odpovědná firma roku 2017 a Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone. „Odborná porota ocenila příkladný přístup k zaměstnancům, který zahrnuje nejen oblasti vzdělávání, flexibilních pracovních podmínek nebo rovných příležitostí a odměňování mezi muži a ženami, ale i rostoucí nabídku částečných úvazků pro rodiče.

V kolínském regionu je firma vnímaná jako významný podporovatel znevýhodněných komunit, ať už lidí z Alzheimerovou chorobou nebo s postižením zraku. Zároveň Colognia press investuje do rozvoje mládeže, a to jak fyzického – prostřednictvím sportovních akcí –, tak i profesního. S ohledem na svůj obor podnikání je firma důsledná ve snižování negativního dopadu na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu. Systematicky zavádí technologické inovace do pracovního procesu, a také v oblasti produkce odpadů a znečištění ovzduší,“ okomentovala Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Více informací zde: 

Sdílejte článek na sociálních sítích