+420 321 752 111
Tiskové technologie

Jaké ukazatele efektivity strojních zařízení sledujeme v Colognii?

Casopis Uspech Str.2.jpg

Časopis Úspěch se v posledním svém čísle věnuje sběru dat, OEE a dalším ukazatelům efektivity strojních zařízení.

Proto se ptali i našeho výrobního ředitele Dušana Převrátila na sledování efektivity strojů v tiskárně - konkrétně na tyto otázky:

1. Jaké ukazatele efektivity strojních zařízení (kromě OEE) sledujete?
2. Jakým způsobem získáváte a následně zpracováváte vstupní údaje?
3. Jsou do optimalizace OEE zapojeny i ostatní útvary nebo je to výhradní záležitost výroby?
4. Co považujete za největší úspěch, kterého jste dosáhli v oblasti zvyšování OEE v uplynulém roce 2017?

Colognia press, a.s. má již od roku 2013 digitálního pomocníka od firmy Plantyst a díky němu získává 100% přesná data o využití výrobních kapacit. Systém Plantyst umožňuje sledovat online výrobu v reálném čase, dále sleduje i historii, lépe odhaduje trendy vývoje, dokáže od-halit skryté rezervy výrobního procesu. Plantyst má v naší tiskárně své vývojové pracoviště, kde se intenzivně pracuje na inovacích v oblasti technologií. Tento systém pomohl vedení společnosti identifikovat a vyřešit problémy omezující rozvoj a celkově zefektivnit provoz.