+420 321 752 111
Tiskové technologie

Příběh Gallus LabelMasteru 440 v Colognii

Gallus Advanced 1600px_COLOURBOX40976761.jpg

Celý poslední kvartál roku 2019 jsme věnovali instalaci nového tiskového stroje Gallus LabelMaster 440. Od začátku října jsme postupně instalovali části stroje tak, jak nám byly dodávány. 

Nejdříve vlastní stroj sestávající z deseti jednotek, vstupní a výstupní části a veškerého příslušenství jako jsou agregáty na sítotisk, horkou ražbu a kompletního nástrojového vybavení.  

Následně s několika týdenní prodlevou proběhlo školení tiskařů v zahraničí na obdobném stroji tak, aby bylo možné provést instalace návinu a odvinu a společně s ní zaškolení posádky na tyto části stroje. 

Následovala instalace a zaškolení na kameru pro 100 % kontrolu tisku, kterou je stroj stejně jako ostatní naše flexotiskové stroje vybaven.  

Úplně poslední týden před Vánoci se nám podařilo dokončit školení, které bylo zaměřeno od výrobce Gallus specificky na možnosti našeho konkrétního stroje, který je svým vybavením označovaným výrobcem jako “advance” jediný v ČR.   

Tímto posledním kvartálem jsme završili více jak rok trvající úsilí, které zahrnovalo prvotní analýzy, plánování, stanovení všech potřebných parametrů, vypsání výběrového řízení, sepsání všech potřebných smluv a následně fyzickou přípravu místa pro stroj a jeho zázemí.  

Tato fyzická příprava trvala méně než 5 měsíců, během kterých jsme přestěhovali 9 z 15 větších strojů, které máme ve výrobě, přesunuli jsme úplně několik pracovišť (jako například údržbu) a změnili jsme účel využití jiným. Se stroji jsme přestěhovali jejich infrastrukturu, upravili prostory, v kterých je provozujeme, a dokoupili vybavení tak, aby bylo možné stroje dále provozovat stejně, nebo lépe než v předchozím umístění.  

Souběžně k tomu jsme museli zřídit novou trafostanici s novým odběrným místem, bez které by nový stroj již nebylo možné provozovat z důvodu nedostatku energie. Samozřejmě ne všechno proběhlo ideálně a náplní následujících měsíců bude vše dotáhnout do stavu, který nám všem bude vyhovovat.  

Moc děkuji všem, kteří se na celém projektu podíleli jak přímo prací na změnách ve výrobě, tak nepřímo podporou v administrativně, nebo trpělivostí se zhoršenými pracovními podmínkami.  
Dušan Převrátil 

 

Sdílejte článek na sociálních sítích